معنی و ترجمه کلمه infinite population به فارسی infinite population یعنی چه

infinite population


جامعه نامحدود( درامار)
بازرگانى : جامعه نامحدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها