معنی و ترجمه کلمه infinitesimally به فارسی infinitesimally یعنی چه

infinitesimally


بطور لايتجزاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها