معنی و ترجمه کلمه infinitival به فارسی infinitival یعنی چه

infinitival


(د ).مصدرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها