معنی و ترجمه کلمه infinity به فارسی infinity یعنی چه

infinity


بى نهايت ،نامحدودى ، )infinitude(ابديت
علوم مهندسى : مقدار نامحدود
قانون ـ فقه : بى نهايت
روانشناسى : بيکرانى
علوم هوايى : بينهايت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها