معنی و ترجمه کلمه infirmary به فارسی infirmary یعنی چه

infirmary


درمانگاه يا بيمارستان کوچک ،درمانگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها