معنی و ترجمه کلمه inflamable به فارسی inflamable یعنی چه

inflamable


اتشگير،علوگير،قابل اشتعال ،اشتعال پذير،زبانه کش ،اتش مزاج ،ازجادر رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها