معنی و ترجمه کلمه inflated به فارسی inflated یعنی چه

inflated


بادکرده ،متورم ،زيادشده ،باطمطراق ،زن متکبر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها