معنی و ترجمه کلمه influence به فارسی influence یعنی چه

influence


اعتبار،برترى ،تفوق ،توانايى ،تجلى ،نفوذ کردن بر،تحت نفوذ خود قرار دادن ،تاثير کردن بر،وادار کردن ،ترغيب کردن
علوم مهندسى : تاثير
عمران : تاثير
قانون ـ فقه : نفوذ
روانشناسى : نفوذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها