معنی و ترجمه کلمه infold به فارسی infold یعنی چه

infold


پيچيدن ،پوشاندن ،در برداشتن ،در بر گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها