معنی و ترجمه کلمه informal design review به فارسی informal design review یعنی چه

informal design review


کامپيوتر : مرور غيررسمى طرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها