معنی و ترجمه کلمه information به فارسی information یعنی چه

information


داده ها،اگاهى ،تهمت ،اتهام ،اطلاع ،اخبار،مفروضات ،اطلاعات ،سوابق ،معلومات ،اگاهگان ،پرسشگاه ،استخبار،خبر رسانى
علوم مهندسى : معيطات
کامپيوتر : اگاهى
عمران : اطلاعات
قانون ـ فقه : اعلام جرم صادره از ناحيه مامور تعقيب
روانشناسى : معلومات
بازرگانى : اگاهى
علوم نظامى : اطلاع دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها