معنی و ترجمه کلمه infra به فارسی infra یعنی چه

infra


پيشوندى بمعنى زير و پايين و پست

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها