معنی و ترجمه کلمه infrasonic frequency range به فارسی infrasonic frequency range یعنی چه

infrasonic frequency range


علوم مهندسى : ناحيه فرکانس مادون صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها