معنی و ترجمه کلمه infrasonic frequency به فارسی infrasonic frequency یعنی چه

infrasonic frequency


علوم مهندسى : فرکانس مادون صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها