معنی و ترجمه کلمه infrasonic به فارسی infrasonic یعنی چه

infrasonic


داراى تواتر و نوسانى پايين تر از شنوايى بشر
علوم مهندسى : مادون صوت
زيست شناسى : فروصوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها