معنی و ترجمه کلمه infrastructures به فارسی infrastructures یعنی چه

infrastructures


تاسيسات ثابت پادگانى
علوم نظامى : ساختمانهاى پادگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها