معنی و ترجمه کلمه infrequency به فارسی infrequency یعنی چه

infrequency


کمى ،کميابى ،ندرت وقوع ،عدم تکرر،نا بسامدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها