معنی و ترجمه کلمه infrequently به فارسی infrequently یعنی چه

infrequently


کم ،کمتر،ندره ،بندرت ،گاه گاهى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها