معنی و ترجمه کلمه infructuous به فارسی infructuous یعنی چه

infructuous


بى بار،بى ثمر،بيحاصل ،بيهوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها