معنی و ترجمه کلمه ingestive به فارسی ingestive یعنی چه

ingestive


قورت دهنده ،بشکم برنده ،وابسته به قورت و بلع دادن خوراک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها