معنی و ترجمه کلمه inhabitance به فارسی inhabitance یعنی چه

inhabitance


سکنى ،مسکن ،اقامت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها