معنی و ترجمه کلمه inharmony به فارسی inharmony یعنی چه

inharmony


ناموزونى ،ناهماهنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها