معنی و ترجمه کلمه inheritated error به فارسی inheritated error یعنی چه

inheritated error


کامپيوتر : خطاى موروثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها