معنی و ترجمه کلمه inhomogeneity of a field به فارسی inhomogeneity of a field یعنی چه

inhomogeneity of a field


علوم مهندسى : غيريکنواختى يک ميدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها