معنی و ترجمه کلمه inhomogeneous field به فارسی inhomogeneous field یعنی چه

inhomogeneous field


علوم مهندسى : ميدان غيريکمواخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها