معنی و ترجمه کلمه inhomogeneous به فارسی inhomogeneous یعنی چه

inhomogeneous


ناهمگن
معمارى : غير متجانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها