معنی و ترجمه کلمه inhomogeouns magnetic field به فارسی inhomogeouns magnetic field یعنی چه

inhomogeouns magnetic field


علوم مهندسى : ميدان مغناطيسى غيريکنواخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها