معنی و ترجمه کلمه inhumation به فارسی inhumation یعنی چه

inhumation


دفن ،بخاک سپارى ،در قبرگذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها