معنی و ترجمه کلمه initial inverse voltage به فارسی initial inverse voltage یعنی چه

initial inverse voltage


الکترونيک : ولتاژ معکوس نخستين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها