معنی و ترجمه کلمه initial vector به فارسی initial vector یعنی چه

initial vector


علوم نظامى : مسير اصلى يا اوليه هواپيماى رهگير بعد از شروع رهگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها