معنی و ترجمه کلمه initial velocity به فارسی initial velocity یعنی چه

initial velocity


سرعت اوليه
علوم مهندسى : سرعت اوليه
معمارى : سرعت اوليه
ورزش : سرعت اغازى
علوم نظامى : سرعت ابتدايى توپ
علوم دريايى : سرعت ابتدايى توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها