معنی و ترجمه کلمه initialization به فارسی initialization یعنی چه

initialization


ارزش دهى اغازى ،قالب بندى
کامپيوتر : فرمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها