معنی و ترجمه کلمه initialize به فارسی initialize یعنی چه

initialize


ارزش اغازى دادن ،مقدار دهى اوليه
کامپيوتر : مقدار اوليه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها