معنی و ترجمه کلمه initiating directive به فارسی initiating directive یعنی چه

initiating directive


علوم نظامى : دستورالعمل شروع عمليات اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها