معنی و ترجمه کلمه initiatory به فارسی initiatory یعنی چه

initiatory


واقع در اول ،اولين ،دخولى ،وابسته به ايين دخول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها