معنی و ترجمه کلمه injudiciousness به فارسی injudiciousness یعنی چه

injudiciousness


بيخردى ،بى عقلى ،بى تدبيرى ،بى احتياطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها