معنی و ترجمه کلمه injury به فارسی injury یعنی چه

injury


زخم ،اذيت ،تخطى تجاوز،خسارت ،جراحت ،اسيب ،صدمه
قانون ـ فقه : جرح ،لطمه
روانشناسى : اسيب
بازرگانى : صدمه
ورزش : جراحت
علوم نظامى : اسيب خسارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها