معنی و ترجمه کلمه inkiness به فارسی inkiness یعنی چه

inkiness


سياهى مرکب ،جوهرى بودن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها