معنی و ترجمه کلمه inner product به فارسی inner product یعنی چه

inner product


ضرب داخلى هرميتى ،ضرب نقطه اى
شيمى : ضرب نرده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها