معنی و ترجمه کلمه innings به فارسی innings یعنی چه

innings


دوره تصدى ،نوبت هر توپزن تا اخراج او
قانون ـ فقه : اراضى مستحدثه
ورزش : مدتى که يک تيم توپ مى زند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها