معنی و ترجمه کلمه innuendo به فارسی innuendo یعنی چه

innuendo


معنى ،مقصود،يعنى ،(مج).تشريح ،شرح ،تلويحا اشاره کردن ،اداکردن ،کنايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها