معنی و ترجمه کلمه inopinate به فارسی inopinate یعنی چه

inopinate


انتظار نداشته ،غير مترقب ،بقکر نيامده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها