معنی و ترجمه کلمه inosculate به فارسی inosculate یعنی چه

inosculate


بهم پيوستن ،درهم باز شدن ،سردرهم اوردن ،بهم اتصال دادن ،اميختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها