معنی و ترجمه کلمه inosculation به فارسی inosculation یعنی چه

inosculation


پيوند رگ ها،رگ پيوند،بهم پيوستگى ،اتصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها