معنی و ترجمه کلمه input frequency به فارسی input frequency یعنی چه

input frequency


فرکانس اوليه
علوم مهندسى : فرکانس ورودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها