معنی و ترجمه کلمه input-output analysis به فارسی input-output analysis یعنی چه

input-output analysis


تحليل داده ها ستاده ها
بازرگانى : مطالعه تجربى روابط متقابل بخشهاى مختلف اقتصاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها