معنی و ترجمه کلمه input-output relation به فارسی input-output relation یعنی چه

input-output relation


علوم مهندسى : رابطه ورودى - خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها