معنی و ترجمه کلمه input به فارسی input یعنی چه

input


درونداد،توان اوليه ،توان ورودى ورودى ،در رونده ،درداده ،انرژى وارده به دستگاه ،قدرت ورودى ،داده ها،درون گذاشت ،پول بميان نهاده ،خرج ،نيروى مصرف شده
علوم مهندسى : سيگنال اوليه
کامپيوتر : دادن ورودى
الکترونيک : توان ورودى< BR>معمارى : نيروى مصرف شده
شيمى : ورودى
روانشناسى : درون داد
زيست شناسى : درونداد
ورزش : درونداد
علوم هوايى : مصرفى
علوم نظامى : اطلاعات ورودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها