معنی و ترجمه کلمه inquiringly به فارسی inquiringly یعنی چه

inquiringly


ازراه بازجويى ،تحقيق کنان ،پرسش کنان ،ازراه استفسار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها