معنی و ترجمه کلمه inquisitorial procedure به فارسی inquisitorial procedure یعنی چه

inquisitorial procedure


دادرسى با شکنجه و سخت گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها